Levering inden for 3 hverdage.

Easy Dry – Easy Dry Til Vaskeanlæg

From kr. 498,75 inkl. moms

Easy dry til vaskeanlæg er en super effektiv blanding af særlige overfladeaktive stoffer til tørring og beskyttelse af bilkarosserier i automatiske bilvaskeanlæg.

Produktinformation

Yderligere information

Vægt N/A
Antal kilo / liter

12 L, 25 L, 1000 L

Mærke

Proff CarCare

Produkt type

Bilpleje

Download sikkerhedsdatablad:

Anvendelse:

Easy dry til vaskeanlæg er en super effektiv blanding af særlige overfladeaktive stoffer til tørring og beskyttelse af bilkarosserier i automatiske bilvaskeanlæg. Ved påføring danner blandingen en film på bilens karosseri, der afviser vandet. Det får bilen til at tørre hurtigere. Indeholder korrosionsbeskyttende stoffer, der efterlader en glansfuld overflade og samtidig giver en effektiv rustbeskyttelse.

Dosering:

Det koncentrerede produkt udtages direkte fra beholderen ved hjælp af en doseringspumpe som angivet i brugs og vedligeholdelsesvejledningen af et specifikt vaskeprogram.

Fare:

Værnemidler:

Advarsel:

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse og beskyttelsestøj.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Forsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation søg lægehjælp.

Ved kontakt med huden (eller håret):

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

Indholder:

1-propanaminium, 2-hydroxy-N- (2-hydroxypropyl) -N, N-dimethyl-, estere med fedtsyrer, C18 usatd., Me-sulfater (salte) Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyltrimethyl, Me-sulfater. Indeholder <5% kationiske overfladeaktive stoffer.

Download pdf:

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}