Levering inden for 3 hverdage.

Foam Wash Extra – Skum Shampoo Ekstra

From kr. 158,75 inkl. moms

Foam Wash Extra er et super effetivt stærkt og høj koncentreret tokomponent vaskemiddel til vask af køretøjer, lastbiler, presenninger, motorer, hjul/fælge, værkstøjsmaskiner.

Produktinformation

Yderligere information

Vægt N/A
Antal kilo / liter

5KG, 12KG, 25KG, 1000KG

Mærke

Proff CarCare

Produkt type

Bilpleje

Download sikkerhedsdatablad:

Anvendelse:

Foam Wash Extra er et super effektivt stærkt og høj koncentreret tokomponent vaskemiddel til vask af køretøjer, lastbiler, presenninger, motorer, hjul/fælge, værkstøjsmaskiner. Takket være det effektive og skummende vaskemiddel er sæben perfekt til svært tilsmudsede overflader og garanterer effektive rengøringsresultater. Foam wash extra har en mild duft af sæbe. Lad ikke sæben tørre ind. Skyl grundigt med vand efter brug. Test altid på et ikke synligt sted før brug.

Dosering:

DOSERING SKUMBEHOLDER: Opblandes med vand 1:50. Blandes op i skumbeholder til trykluft. DOSERING VASKEANLÆG: Koncentreret produkt udtages direkte fra beholderen ved hjælp af en doseringspumpe som angivet i brugs- og vedligeholdelsesvejledningen af et specifikt vaskeprogram. DOSERING MANUELT: Opblandes med vand 1:20 afhængig af smudsgrad og overflade.

Fare:

Værnemidler:

Advarsel:

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse og beskyttelsestøj.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation søg lægehjælp.

Ved kontakt med huden (eller håret):

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

Indholder:

Biologisk nedbrydelig. Isotridecanol, ethoxyleret, Cocamidopropyl Dimethyl Glycin Alkylether Sulfate C12-14, natriumsalt. Indeholder under 5% amfotere overfladeaktive stoffer, anioniske overfladeaktive stoffer, parfume, konserveringsmidler, (R) -p-mentha-1,8- dien < og nonioniske overfladeaktive stoffer ≥5 – <15%. Natrium hydroxid <2%

Download pdf:

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}