Levering inden for 3 hverdage.

Foam Wash til Vaskeanlæg

From kr. 367,50 inkl. moms

Foam Wash er specielt designet til forvask af erhvervskøretøjer og lastbiler.

Produktinformation

Yderligere information

Vægt N/A
Antal kilo / liter

12 L, 25 L, 1000 L

Kan anvendes både til vask i bilvaskeanlæg og til manuel forvask. Takket være det effektive og skummende affedtnings/vaske middel er sæben perfekt til svært tilsmudsede overflader og garanterer effektive rengøringsresultater.

Fjerner effektivt kedelsten. Skyl grundigt efter brug.

Download sikkerhedsdatablad:

Anvendelse:

Foam Wash er et super effektivt stærkt og høj koncentreret tokomponent vaskemiddel til vask af køretøjer, lastbiler, presenninger, motorer, hjul/fælge, værktøjsmaskiner. Takket være den effektive og skummende vaskemiddel er sæben perfekt til svært tilsmudsede overflader og garanterer effektive rengøringsresultater. Foam Wash har en mild duft af sæbe. Lad ikke sæben tørre ind. skyld grundigt med vand efter brug. Test altid på et ikke synligt sted før brug.

Dosering:

Koncentreret produkt udtages direkte fra beholderen ved hjælp af en doseringspumpe som angivet i brugs- og vedligholdelsesvejledningen af et specifikt vaskeprogram.

Fare:

Værnemidler:

Advarsel:

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse og ansigtbeskyttelse.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

Indholder:

Biologisk nedbrydelig. Isotridecanol, ethoxyleret, Cocamidopropyl Dimethyl Glycin Alkylether Sulfate C12- 14, natriumsalt. Indeholder under 5% amfotere overfladeaktive stoffer, anioniske overfladeaktive stoffer, parfume, konserveringsmidler, (R) -p-mentha-1,8- dien < og nonioniske overfladeaktive stoffer ≥5 – <15%. Natrium hydroxid <2%
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}