Levering inden for 3 hverdage.

Heavy Duty Cleaner – Grovrens

From kr. 150,00 inkl. moms

Heavy Duty Cleaner – Grovrens er en alkalisk koncentreret sæbe, som er yderst velegnet til at fjerne olie, fedt, insekter, beskyttelsesvoks og smuds på biler, motorrum, dørfalser, jern og stål, beton og værkstedgulve. Må ikke anvendes i koncentreret form på gummilister og lak.

Produktinformation

Yderligere information

Vægt N/A
Antal kilo / liter

5KG, 12KG, 25KG, 220KG, 1000KG

Mærke

Proff CarCare

Produkt type

Bilpleje

Download sikkerhedsdatablad:

Anvendelse:

Heavy Duty Cleaner er en super effektiv høj alkalisk koncentreret sæbe, som er yderst velegnet til at fjerne olie, fedt, insekter, beskyttelsesvoks og smuds på køretøjer, motorrum, dørfalser, jern og stål, beton og værkstedsgulve. Påføres på overfladen, der ønskes rengjort og efterskylles grundigt med vand. Kan påføres manuelt eller med højtryksrenser eller gulvmaskine. Vær opmærksom på: Heavy Duty Cleaner må ikke anvendes i koncentreret form på gummilister, aluminium, kobber og zink eller lakerede overflader. Heavy Duty Cleaner kan beskadige overfladen, hvis det påføres koncentreret og efterlades på overfladen i for lang tid. Lad det ikke tørre ind. Test altid på et ikke synligt sted før brug.

Dosering:

Opblandes i vand 1:10-1:20 afhængig af smudsgrad og overflade.

Fare:

Værnemidler:

Advarsel:

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse og ansigtsbeskyttelse.

Ved kontakt med øjnene:

Ved kontakt med øjnene skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt og let fortsæt skylning. ‘ Ved vedvarende øjenirritation søg lægehjælp.

Ved kontakt med huden (eller håret):

Tilsmudset tøj tagews straks af/fjernes. skyld/brus huden med vand. Ring omgående til en giftinformation eller læge.

Indholder:

Biologisk nedbrydelig. UN-nummer 1824. Faremærkning. Natriumhydroxid, <5% nonioniske overfladeaktive stoffer.
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}