Levering inden for 3 hverdage.

Nano Wash Ultra

From kr. 187,50 inkl. moms

NANO WASH ULTRA er et stærkt koncentreret vandbaseret afrensningsmiddel, der anvendes til hurtig og effektiv fjernelse af atmosfærisk snavs, mos, belægninger, skimmelsvamp, flisepest, olie, fedt mm. Rækkeevne: 30m2 pr. Liter. 

Brugsanvisning:

Afrens overfladen med NANO WASH ULTRA. Bedste resultat opnås ved påføring på en tør overflade med rygsprøjte i rigelig mængde, så der dannes skum på overfladen. NANO WASH ULTRA opløser let belægninger, snavs, alger og flisepest. Opløsningen vil farve skummet i gule, grønne, orange, okkerfarver afhængig af smudsgrad. Lad indvirke 15 min og skyl NANO WASH ULTRA væk med en højtryksrenser eller brug en hård børste. Herefter er overfladen skånsomt renset og helt ren fri for bakterier og algeangreb. NANO WASH ULTRA er biologisk nedbrydeligt og indgår i naturen. Skader ikke græs og planter. Undgå aluminium, plast, zink, kobber og lakerede overflader. Overfladen kan efterfølgende, når den er tør, imprægneres med NANO IMPRÆGNERING ULTRA, for at bevare overfladen ren og fri for belægninger i mange år.

Produktinformation

Yderligere information

Vægt N/A
Antal kilo / liter

5 KG, 12 KG, 25 KG, 1000 KG

Antal stk.

1 stk

Mærke

GoKemi

Produkt type

Bygge og Anlæg, Imprægnering og algemiddel

HIGHLIGHTS OG EGENSKABER

  • Renser let og synligt overfladen for atmosfærisk snavs, mos, belægninger, skimmelsvamp. Flisepest, olie, fedt mm.
  • Kan bruges på alle overfalder (undgå aluminium og plast)
  • Efterlader overfladen ren og klar til efterbehandling med NANO IMPRÆGNERING ULTRA, når den er helt tør
  • Rækkeevne: 30m2 pr. Liter
  • Biologisk nedbrydelig
  • Ødelægger ikke beplantning
  • Skåner overfladen, da belægninger opløses let, så overfladen efterfølgende kan renses skånsomt med vand
  • Hurtigvirkende

 

Anbefaling:

Foretag altid en prøve på et lille et testområde, for at sikre foreneligheden og kompatibiliteten af produkt og overflade.

Download produktblade:

Download sikkerhedsdatablad:

Anvendelse:

NANO WASH ULTRA er et stærkt koncentreret vandbaseret afrensningsmiddel, der anvendes til hurtig og effektiv fjernelse af atmosfærisk snavs, mos, belægninger, skimmelsvamp, flisepest, olie, fedt mm.

Dosering:

Opblandes i vand 1:10 – 1:20 afhængig af smudsgrad

Fare:

Advarsel:

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Opbevares utilgængeligt for børn.

I tilfæld af intagelse:

Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/Læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring beholderen eller etiketten. Telefonnummer til GIFTLINJEN: +45 82 12 12 12

Ved kontakt med øjnene:

Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/Læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring beholderen eller etiketten. Telefonnummer til GIFTLINJEN: +45 82 12 12 12

Ved kontakt med huden (eller håret):

SKYL forsigtig med vand i flere minutter. Fjerneventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/Læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring beholderen eller etiketten. Telefonnummer til GIFTLINJEN: +45 82 12 12 12

Indholder:

Natriumhydroxid Index nr. 019-002-00-8, < 5 % nonioniske overfladeaktive stoffer Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affalds-håndtering (P501).
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}