Levering inden for 3 hverdage.

Rim Cleaner Extreme – Fælgrens Ekstrem

From kr. 131,25 inkl. moms

Rim Cleaner Extreme er en super effektiv koncentreret stærk syrebaseret fælgrens til heavy duty brug. Rim Cleaner Extreme fjerner hurtigt og let fastbrændt bremsestøv og snavs på meget beskidte fælge.

Produktinformation

Yderligere information

Vægt N/A
Antal kilo / liter

5KG, 12KG, 25 KG, 230KG, 1000KG

Mærke

Proff CarCare

Produkt type

Bilpleje

Fælgrens Ekstrem – Rim Cleaner er en super effektiv koncentreret stærk syrebaseret fælgrens til heavy duty brug. Rim Cleaner Extreme fjerner hurtigt og let fastbrændt bremsestøv og snavs på meget beskidte fælge.

Download sikkerhedsdatablad:

Anvendelse:

Rim Cleaner Extreme er en super effektiv koncentreret stærk syrebaseret fælgrens til heavy duty brug. Rim Cleaner Extreme fjerner hurtigt og let fastbrændt bremsestøv og snavs på meget beskidte fælge. Kan også bruges til afoxidering af aluminium, afkalkning og rensning af fliser i vaskehaller samt rensning af aluminiumsider på lastbiler. Påføres med børste eller forstøverflaske og afskylles med vand kort tid efter gerne ved brug af højtryksrenser. Bemærk kvalitet af fliser og aluminium kan variere. Test altid på et ikke synligt sted før brug. Sørg for god udluftning ved brug. Undgå berøring med stål og jern.

Dosering:

Opblandes med vand 1:10 eller 1:20 afhængig af smudsgrad og overflade. Ved fortynding hældes Rim Cleaner Extreme i vand, aldrig omvendt.

Fare:

Værnemidler:

Advarsel:

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse og beskyttelsestøj

Ved kontakt med øjnene:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation søg lægehjælp.

Ved kontakt med huden (eller håret):

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

Indholder:

UN-nummer 2796. Svovlsyre Indeksnr.: 016-020-00-8.

Download pdf:

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}