Levering inden for 3 hverdage.

Rim cleaner – Fælgrens

From kr. 162,50 inkl. moms

Rim cleaner – fælgrens er et effektivt rengøringsmiddel til rengøring af fælge

 

Produktinformation

Yderligere information

Vægt N/A
Antal kilo / liter

5KG, 12KG, 1000KG

Mærke

Proff CarCare

Produkt type

Bilpleje

Rim Cleaner er et super effektivt kraftigt syrebaseret rengøringsmiddel til rensning af fælge på almindelige køretøjer. Fjerner rust, bremsestøv og snavs.

Download sikkerhedsdatablad:

Anvendelse:

Rim Cleaner er et super effektivt kraftigt syrebaseret rengøringsmiddel til rensning af fælge på almindelige køretøjer. Fjerner rust, bremsestøv og snavs. Rim Cleaner forstøves på fælgene, hvorefter det indvirker i kort tid, imens fælgene renses med en børste. Herefter skylles fælgene rene med vand, gerne med en højtryksrenser. Test altid på et ikke synligt sted før brug. Sørg for god udluftning ved brug. Undgå berøring med stål og jern.

Dosering:

Opblandes med vand 1:5 afhængig af smudsgrad og overflade.

Fare:

Værnemidler:

Advarsel:

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse og beskyttelsestøj.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation søg lægehjælp

Ved kontakt med huden (eller håret):

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

Indholder:

UN-nummer 3265. Benzolsulfonsyre, ortho-Fosforsyre. Indeholder <5% nonioniske overfladeaktive stoffer. 5% og derover, men <15% anioniske overfladeaktive stoffer.

Download pdf:

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}