Levering inden for 3 hverdage.

Rust Remover OX – Flyverustfjerner OX

From kr. 182,50 inkl. moms

Rust Remover OX er et super effektivt middel til fjernelse af flyverust, cement, kalkslør, samt fjernelse af syreudtræk fra træ.

Produktinformation

Yderligere information

Vægt N/A
Antal kilo / liter

5KG, 12KG, 25KG, 1000KG

Mærke

Proff CarCare

Produkt type

Bilpleje

Download sikkerhedsdatablad:

Anvendelse:

Rust Remover OX er et super effektivt middel til fjernelse af flyverust, cement, kalkslør, samt fjernelse af syreudtræk fra træ. Produktet er baseret på Oxalsyre. Lægges/sprayes ud på overfladen og efterskylles grundigt kort tid efter med vand. Må ikke tørre ind. Test altid på et ikke synligt sted inden brug.

Dosering:

Opblandes med vand 1:2 afhængig af smudsgrad og overflade.

Fare:

Værnemidler:

Advarsel:

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse og beskyttelsestøj.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation søg lægehjælp.

Ved kontakt med huden (eller håret):

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

Indholder:

Biologisk nedbrydelig. <5% nonioniske overfladeaktive stoffer, Oxalsyre.

Download pdf:

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}