Levering inden for 3 hverdage.

Shampoo Wax & Shine – Shampoo med Voks & Glans

From kr. 177,50 inkl. moms

Shampoo Wax & Shine er en super effektiv hydrofobisk autoshampoo, som efterlader overfladen super glansfuld med en overfladespænding, så vandet perler af efter vask.

Produktinformation

Yderligere information

Vægt N/A
Antal kilo / liter

5 L, 12 L, 25 L, 1000 L

Mærke

Proff CarCare

Produkt type

Bilpleje

Download sikkerhedsdatablad:

Anvendelse:

Shampoo Wax & Shine er en super effektiv hydrofobisk autoshampoo, som efterlader overfladen super glansfuld med en overfladespænding, så vandet perler af efter vask. Overfladen vil herefter være mere modstandsdygtig overfor atmosfærisk snavs i lang tid. Shampoo Wax & Shine kan bruges på alle udvendige overflader. Vask overfladen med en vaskebørste eller klud. Lad ikke sæben tørre ind. Skyl grundigt med vand efter brug og tør overfladen med en ren tør klud. Test altid på et ikke synligt sted før brug.

Dosering:

Opblandes med vand 1:10 afhængig af smudsgrad og overflade.

Fare:

Værnemidler:

Advarsel:

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn.Brug beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse og beskyttelsestøj.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation søg lægehjælp.

Ved kontakt med huden (eller håret):

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

Indholder:

Biologisk nedbrydelig. Isotridecanol, ethoxyleret (> 5-20 EO) 2,5- <10%. Indeholder <5% nonioniske overfladeaktive stoffer, kationiske overfladeaktive stoffer, konserveringsmidler, farvestoffer, parfume, (R) -p- mentha-1,8-dien.

Download pdf:

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}