Levering inden for 3 hverdage.

Tar Degreaser – Tjære & Koldaffedter Miljø

From kr. 175,00 inkl. moms

Tar Degreaser er et effektivt miljø rigtigt affedtnings- og opløsningsmiddel. Tar Degreaser fjerner effektivt tjære, olie, fedt, bitumen og lignende. Tar Degreaser er også velegnet til motor- og undervognsrengøring, samt afvoksning af nye biler. Bruges i vaske processen til at fjerne tjære, olie, fedt, bitumen og lignende.

Produktinformation

Yderligere information

Vægt N/A
Antal kilo / liter

5 L, 12 L, 20 L, 1000 L

Mærke

Proff CarCare

Produkt type

Bilpleje

Download sikkerhedsdatablad:

Anvendelse:

Tar degreaser er et super effektivt afrensnings- og affedtningsmiddel som fjerner tjære, olie, bitumen og lignende. Tar degreaser er også velegnet til motor- og undervognsrengøring, samt afvoksning af nye biler. Påføres overfladen, der ønskes afrenset og efterskylles med vand eller efterpoleres med en ren tør klud.

Dosering:

Anvendes i koncentreret form.

Fare:

Værnemidler:

Advarsel:

Kan være livsfarligt, hvis det kommer i luftvejene. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. opbevares utilgængeligt for børn. Brug beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse.

I tilfæld af intagelse:

Skyld munden. Fremkald IKKE opkastning og søg omgående GIFTLINJEN/læge.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation søg lægehjælp.

Indholder:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics:100%
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}