Levering inden for 3 hverdage.

Textile Cleaner – Tekstilrens

From kr. 160,00 inkl. moms

Tekstilrens er et super effektivt skum rensende rengøringsmiddel til rens af sæder og tæpper. Tekstilrens fjerner hurtigt og let snavs ved at løsne det fra overfladen og gendanner farverne i tekstilet.

Produktinformation

Yderligere information

Vægt N/A
Antal kilo / liter

5 L, 12 L, 1000 L

Mærke

Proff CarCare

Produkt type

Bilpleje

Download sikkerhedsdatablad:

Anvendelse:

Tekstilrens er et super effektivt skum rensende rengøringsmiddel til rens af sæder og tæpper. Tekstilrens fjerner hurtigt og let snavs ved at løsne det fra overfladen og gendanner farverne i tekstilet. Tekstilrens efterlader en frisk ren duft. Kan også anvendes på alt andet interiør. Tekstilrens påføres manuelt eller mekanisk ved hjælp af sprayudtræk (Foamgun). Spray på sæderne/tæpper så det skummer op og lad det sidde lidt, så snavset trækkes op. Brug en klud eller tæpperenser til at fjerne/suge snavsen op.

Dosering:

Opblandes med vand 1:20 afhængig af smudsgrad og overflade.

Fare:

Værnemidler:

Advarsel:

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse og beskyttelsestøj.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation søg lægehjælp.

Ved kontakt med huden (eller håret):

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

Indholder:

Isotridecanol, ethoxyleret (> 5-20 EO) Cocamidopropyl Dimethyl Glycin Alkylether Sulfate C12-14, natriumsalt Indeholder <5% amfotere overfladeaktive stoffer, anioniske overfladeaktive stoffer, parfume, konserveringsmidler, (R) -p-mentha-1,8- dien, nonioniske overfladeaktive stoffer ≥5 – <15%.

Download pdf:

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}