Levering inden for 3 hverdage.

Tire Shine – Dæk Glans

From kr. 252,50 inkl. moms

Dæk Glans er et super effektivt bilplejeprodukt til dækshine og vedligeholdelse og opfriskning af bilens udvendige plast og gummidele.

Produktinformation

Yderligere information

Vægt N/A
Antal kilo / liter

5 L, 12 L, 25 L, 1000 L

Mærke

Proff CarCare

Produkt type

Bilpleje

Download sikkerhedsdatablad:

Anvendelse:

Dæk Glans er et super effektivt bilplejeprodukt til dækshine og vedligeholdelse og opfriskning af bilens udvendige plast og gummidele. Dæk Glans giver en glansfuld og vandafvisende overflade. Dæk Glans sprayes på dæk/plast til overfladen er mættet. Plastdele efterpoleres med en tør klud.

Dosering:

Anvendes i koncentreret form.

Fare:

Værnemidler:

Advarsel:

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse.

I tilfæld af intagelse:

Skyl munden. Fremkald ikke opkastning og søg omgående GIFTLINJEN/læge.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation søg lægehjælp.

Indholder:

Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <2% aromater.

Download pdf:

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}